Hvad betyder det egentligt at være i balance med sig selv? At finde sin indre ro og styrke? At komme tilbage til udgangspunktet?

Stress, angst og depression er nærmest blevet en del af vores hverdag og er sygdomme, som vi kunne forebygge ved at passe på os selv. Vi siger ja til for meget og gør hvad der forventes af os ude at mærke efter, om vi kan. Vi har svært ved at sige fra i dette præstationssamfund. Nogle har ikke lært at mærke deres naturlige grænser, andre har oplevet at få et nej alt for mange gange i deres liv, at de ikke selv bryder sig om at sige fra.

Jeg forbinder balance med accept og hvor vi er i stand til at være til stede med det, der sker uden at handle eller reagere på det. Ikke lade sig påvirke af andres dårlige stemning eller tage tingene personligt, hvis noget går den gale vej. Acceptere at tingene vil løse sig hen ad vejen.

Formålet med bevidst vejrtrækning er at komme tilbage til udgangspunktet. Til den gang du trak vejret frit og uden omsvøb, inden du blev påvirket af ydre omstændigheder. Kroppen var blød og smidig og der var gennemstrømning fra toppen af hovedet til spidsen af dine tæer. Ingen bekymringer, ingen stress, men tryghed, ro og varme.

For at komme tilbage til udgangspunktet skal du møde og bryde dine selvskabte barrierer. Dem du tidligere har sat op i dit liv for at beskytte dig selv mod omverden. Måske har du fået meget skæld ud som barn, måske er du blevet drillet i skolen, måske er du blevet efterladt. Uanset hvad du har oplevet som barn, har du været nødt til at beskytte dig selv for at kunne “overleve”. Det er de barrierer du skal nedbryde, da de formentlig er mere i vejen i dag end godt er.

Ved hjælp af åndedrættet og forskellige øvelser vil du komme i kontakt med gamle følelser. Det er ikke sikkert du kan huske oplevelsen bag følelsen, men følelsen vil du kunne mærke. Du kan vælge at gå ind i følelsen med åndedrættet og det er her du møder dine barrierer, som vil kæmpe imod. Det er op til dig om du vil bryde med de gamle mønstre og bygge nye veje.

Det kan lyde meget hokus pokus. Det kan ikke forklares. Det skal mærkes! Kom og træn med over tre gange og oplev, hvordan du med din vejrtrækning, kan støtte dig selv.